Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w jednostce

 

03.03.2010 – Wydział Edukacji – kontrola książki obiektu budowlanego

 

17.05.2010 – Kuratorium Oświaty – obserwacja części ustnej egzaminu maturalnego

 

22.06.2010 - Kuratorium Oświaty – obserwacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- część praktyczna

 

23.06.2010 – Kuratorium Oświaty – obserwacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

28.10.2010 – Kuratorium Oświaty – arkusz kontroli prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół zadań w zakresie planowania Nadzoru Pedagogicznego

 

03.11.2010 – Kuratorium Oświaty – obserwacja próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

 

08.02.2011 – Kuratorium Oświaty – kontrola – prawidłowość realizacji rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”

 

08.02.2011 – Kuratorium Oświaty – Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 lit.a,b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 –KN (Dz.U. z 2006 nr 97, poz.674 z późn. zm.)

 

18.04-19.04.2011 – Urząd Miasta Katowice - kontrola doraźna „gospodarka kasowa”

 

06.09.2011 – WSSE – sprawdzenie wykonania zarządzeń decyzji Nr NS/HD/48/305/2007 z dn. 25.09.2007 r. wydanej przez PPIS w Katowicach

 

04.10.2011 - Kuratorium Oświaty – kontrola dokumentacji z zakresu czynności dyrektora – awans zawodowy nauczycieli w latach 2003-2006

 

24.10.2011 – Kuratorium Oświaty – zgodność z przepisami przy organizacji przez dyrektora szkoły egzaminu maturalnego

 

02.12.2011 – Wydział Edukacji UM Katowice– dokumentacja dot. inwentaryzacji oraz odpowiedzialność pracowników szkoły

 

22.12.2011 – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – sprawdzenie wykonania zarządzeń decyzji nr NS/HD/48/305/ 2007 z dn. 25.09.2007 wyd. przez PPIS Katowice

 

27.03.2012 – Kuratorium Oświaty – kontrola w zakresie zgodności organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo – lekcyjnych z ramowymi planami w zakresie liczby uczniów w grupach podstawowych

 

13.04.2012 –Kuratorium Oświaty – kontrola wydanych zaleceń w zakresie zgodności z przepisami prawa dokumentacji przez dyrektora szkoły egzaminu maturalnego

 

06.05-15.05.2013 – ZUS Chorzów – kontrola płatnika składek

 

10.04.2014 - Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – kontrola bieżącego stanu sanitarno-higienicznego

 

30.04.2014 r. - Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – kontrola sprawdzająca

 

13.06.2014 – Wydział Edukacji UM Katowice – kontrola godzin ponadwymiarowych oraz  czasu pracy pracowników niepedagogicznych

 

02.09.2014 – 05.11.2014 – Wydział Audytu i Kontroli UM Katowice  – realizacja planu dochodów i wydatków za 2013 r. Sprawy organizacyjno- kadrowe.


08.09.2014 - Wydział Audytu i Kontroli UM Katowice - prowadzenie przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice stron Biuletynu Informacji Publicznej.


17.12.2014 - Kuratorium Oświaty w Katowicach - zebranie informacji o szkole w związku z tworzeniem interaktywnej mapy szkól zawodowych w Polsce.


19.01.2015 - Kuratorium Oświaty w Katowicach - przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przeprowadzania  egzaminów zewnętrznych.


20.04 - 21.04.2015 - Kuratorium Oświaty w Katowicach - ewaluacja w Technikum nr 14.

Wymagania:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej – poziom C

Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – poziom B

Szkoła organizując procesy Edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych - poziom C


06.05 - 07.05.2015 - Wydział Edukacji UM Katowice - ocena pracy dyyrektora


27.05 - 29.05.2015 - Kuratorium Oświaty w Katowicach - ewaluacja w Zasadniczej Szkole zawodowej nr 4

Wymagania:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej – poziom B

Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – poziom B

Szkoła organizując procesy Edukacyjne, uwzględnia wnioski  z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych - poziom B.

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Beata Piątkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2014 20:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Kowalski
Ilość wyświetleń: 905
23 czerwca 2015 11:43 (Beata Piątkowska) - Zmiana treści zakładki.
23 czerwca 2015 11:42 (Beata Piątkowska) - Zmiana treści zakładki.
23 czerwca 2015 11:42 (Beata Piątkowska) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl