Przedmiot działania i kompetencje

 • Szkoła jest placówką dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
 • Zatwierdza Statut Szkoły i plan pracy.
 • Zatwierdza regulaminy Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.
 • Realizuje podstawę programową.
 • Opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i podręczników.
 • Zatwierdza oceny uczniów.
 • Podejmuje i zatwierdza uchwały.
 • Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego młodzieży.
 • Ustala program rozwoju szkoły.
 • Podstawą funkcjonowania szkoły jest arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący.
 • Opiniuje budżet szkoły.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Beata Piątkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2014 09:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Kowalski
Ilość wyświetleń: 1143
17 grudnia 2014 09:48 (Mirosław Kowalski) - Zmiana treści zakładki.
17 grudnia 2014 09:47 (Mirosław Kowalski) - Dodanie nowej zakładki.