Rejestry i ewidencje

W celu wykonywania zadań statutowych szkoła prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 • rejestry zgodne z jednolitym rzeczowym wykazem akt,
 • rejestr pism i spraw wchodzących i wychodzących,
 • rejestr wydanych decyzji,
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych dyrektora szkoły,
 • księgi ewidencji uczniów,
 • rejestr wniosków o rozpoczęcie stażu na stopień awansu zawodowego,
 • rejestr wydanych zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich i duplikatów legitymacji,
 • rejestr potwierdzeń odbioru świadectw szkolnych,
 • rejestr wydanych zaświadczeń,
 • rejestr zwolnień lekarskich,
 • księgi ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • ewidencję środków trwałych,
 • ewidencję wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr wypadków uczniów i pracowników,
 • ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • kartoteki wynagrodzeń pracowników,
 • ewidencję zbiorów bibliotecznych.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Beata Piątkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2014 09:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Kowalski
Ilość wyświetleń: 1808
14 listopada 2019 07:52 (Mirosław Kowalski) - Zmiana treści zakładki.
18 grudnia 2014 09:21 (Beata Piątkowska) - Zmiana treści zakładki.
17 grudnia 2014 09:55 (Mirosław Kowalski) - Zmiana treści zakładki.