Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura

Archiwum

Zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2002 nr 171 poz. 1396) archiwum Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach ma status archiwum zakładowego i służy potrzebom jednostki dla której zostało utworzone.


Archiwum zawiera:

 1. Akta osobowe nauczycieli i pracowników szkoły.

 2. Akta płacowe.

 3. Arkusze ocen.

 4. Protokoły maturalne.

 5. Protokoły z egzaminów z przygotowania zawodowego.

 6. Dokumentację szkolną.

 7. Dokumentację księgową.


Szkoła prowadzi także archiwum gromadzące dokumentację pedagogiczną i pracowniczą zlikwidowanych szkół: ,

 • Zasadniczej Szkoły Górniczej KWK "Mysłowice" w Mysłowicach
 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracującyh Zakładu Remontowo-Budowlanego KZPW w Mysłowicach
 • Technikum Górniczego dla Pracujących KWK "Mysłowice" w Mysłowicach
 • Średniego Studium Zawodowego dla Pracujących KWK "Mysłowice" w Mysłowicach
 • Zasadnicza Szkoła Górnicza Ministerstwa Górnictwa w Szopienicach
 • Zasadnicza Szkoła Górnicza Misisterstwa Górnictwa i Energetyki w Szopienicach
 • Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK "Wieczorek" w Katowicach
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Zakładu Budowy Sieci Elektrycznych "ELBUD" w Katowicach
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Katowicach
 • Liceum Ekonomiczne w Katowiach
 • Technikum Górnicze KWK "Wieczorek" w Katowiach
 • Technikum Elektryczno-Elektroniczne w Katowicach
 • Technikum Górnicze dla Pracujących KWK "Wieczorek" w Katowicach
 • Technikum Elektyczno-Mechaniczne dla Dorosłych w Katowicach
 • Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych w Katowicach,
 • Technikum Górnicze dla Dorosłych w Katowicach.

Ponadto szkoła prowadzi archiwum gromadzące dokumentację pracowniczą Zespołu Szkół Hutniczo-Mechanicznych w Katowicach.

Osoba starająca się o duplikat dokumentów składa podanie w sekretariacie szkoły. Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw znajdują się w zakładce Wykaz spraw.

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Beata Piątkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2014 09:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Kowalski
Ilość wyświetleń: 1852
17 grudnia 2014 11:19 (Mirosław Kowalski) - Zmiana treści zakładki.
17 grudnia 2014 10:17 (Mirosław Kowalski) - Zmiana treści zakładki.
17 grudnia 2014 10:16 (Mirosław Kowalski) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl