Dostęp do informacji nieudostępnionych w BIP

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1429) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, a informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2019 07:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Kowalski
Ilość wyświetleń: 160
14 listopada 2019 07:55 (Mirosław Kowalski) - Zmiana treści zakładki.
14 listopada 2019 07:54 (Mirosław Kowalski) - Dodanie nowej zakładki.