Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sekretariat Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach  przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz wydaje zaświadczenia.

Osoba zainteresowana, starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły W zakładce "Wykaz spraw" znajdują się informacje dotyczące ubiegania się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu. Niezbędne wnioski można pobrać za pośrednictwem w/w strony lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

Dyrektor Zespołu przyjmuje petentów w poniedziałki w godzinach: 8:00 - 15.00, w pozostałe dni tygodnia po wcześniejszym ustaleniu godziny z sekretariatem szkoły.

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:
Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura

ul. Szopienicka 66

40-395 Katowice

lub

przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2019 08:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Kowalski
Ilość wyświetleń: 177
14 listopada 2019 08:32 (Mirosław Kowalski) - Zmiana treści zakładki.
14 listopada 2019 08:17 (Mirosław Kowalski) - Zmiana treści zakładki.
14 listopada 2019 08:10 (Mirosław Kowalski) - Dodanie nowej zakładki.