Rada Pedagogiczna Kadencja 2019 - 2023

Wybierz kadencję

Działalność Rady Pedagogicznej

Działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, posiada kompetencje stanowiące i opiniujące.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Szczegółowe zasady jej działania oraz kompetencje określa Statut Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach.

Skład

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Sekretarz Rady Pedagogicznej

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Beata Piątkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2014 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Kowalski
Ilość wyświetleń: 1957
25 października 2019 11:05 (Mirosław Kowalski) - Dodanie stanowiska: Sekretarz Rady Pedagogicznej.
25 października 2019 11:05 (Mirosław Kowalski) - Dodanie stanowiska: Przewodniczący Rady Pedagogicznej.
17 grudnia 2014 12:35 (Mirosław Kowalski) - Aktualizacja danych organu: Rada Pedagogiczna.